Øvingslokaler

Søknad om øvingslokale kan sendes henrik@rockehuset.no.

MEDLEMSKAP:
Hvert medlem i bandet får hver sin regning ut ifra prisene under:

Under 18 år: 400.- (66,- pr mnd)
18år til 25 år: 600.- (100,- pr mnd)
Over 25år: 800.- (133,- pr mnd)

Prisene gjelder pr halvår. (1. Januar til 30. Juni og 1.Juli til 31.desember)

HUSETS REGLEMENT:

 1. Det er ikke tillatt å være beruset eller bruke noen form for rusmidler på Rockehuset, dette gjelder også
  utenfor inngangene.
 2. Røyking inne i lokalene er ikke tillatt.
 3. Hvert band skal ha en brannansvarlig. denne personen plikter å holde seg og sine bandkollegaer
  oppdatert på Rockehusets brannrutiner, og sette seg inn i hvor alle rømningsveier og slokningsutstyret
  befinner seg.
 4. Hvis man oppdager at noe er ødelagt eller det befinner seg uvedkommende i lokalet skal det meldes ifra
  til ansvarlig leder. All oppussing og forandring i øvingsrommet skal tas opp med ansvarlig leder på forhånd
  Hærverk på Rockehusets innbo må erstattes av de som er ansvarlige for skaden. Ved grove tilfeller risikerer man utestengelse og politianmeldelse.
 5. Utgangsdørene skal ALLTID være låst utenom ordinær åpningstid. Dersom alarmen blir utløst skal ansvarlig leder varsles umiddelbart.
 6. Det skal til enhver tid holdes orden på øvingsrommene. Dette gjelder også felles arealer. Alle band plikter å stille til bandmøter når ansvarlig leder innkaller til det.
 7. Bruk av utstyr som tilhører Rockehuset skal avtales på forhånd med ansvarlig leder. Det er forbudt å ta med utstyr fra f.eks scene eller studio uten avtale.
 8. Band som ikke har egen nøkkel skal sørge for at ansvarlig leder får beslged før de forlater rommet, slik at det blir låst.
 9. Rockehuset kan ikke holdes ansvarlig for bandets utstyr, Rockehusets medlemmer må selv sørge for å holde rommet låst og forsikre utstyret sitt.
 10. Alle band er pliktige til å møte med minst en representant på allmøtene. Det skal gis beskjed til ansvarlig leder om forandringer i bandbesetningen.

BRANNINSTRUKS
VARSLE: alle som befinner seg i miljøet dersom det er mulig, og/ eller Brannvesenets alarmsentral ved 110
REDDE: Er det mennesker som er avhengige av hjelp skal de – så fremst det er mulig – hjelpes ut av bygningen og til møteplassen.
SLOKKE: Forsøk å slokke brannen med det nærmeste slokkeutstyret dersom det er mulig.
BEGRENSE BRANNEN: Har ilden fått overtaket og du må forlate bygningen/ rommet, lukk dører.
VEILEDE : Søk kontakt med kontaktperson ved møteplassen – alternativt brannvesenet ved ankomst, og informer om hendelsesforløpet og hvor det brenner.
Oppdager du noe ved brannsikkerheten du mener bør rettes på, varsles brannvemleder.

* Brannansvarlig skal…
…sette seg inn i hvor alle rømningsveier og slokningsutstyret befinner seg
…ta ansvar for å oppdatere sine bandkollegaer om rutiner ved brann
* ÅPNINGSTIDER: man-ons-17-21